Heeft u een acute zorgvraag voor verblijf?

Het Coördinatiepunt Verblijf is het gezamenlijke aanspreekpunt voor acute zorgvraag voor verblijf in de regio Arnhem. Wij zorgen voor een snelle, onafhankelijke plaatsing van cliënten in de regio Arnhem.
Heeft u een acute (zorg)vraag? Wij staan voor u klaar!

Coördinatiepunt Verblijf is er voor:

Ouderen met een acute zorgvraag verblijf

Wij zorgen ervoor dat ouderen zo spoedig mogelijk op de juiste plek zorg krijgen in de regio.

Huisartsen en ziekenhuizen

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de cliënten bij een acute zorgvraag de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

VVT – Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Wij kunnen ondersteunen bij acute zorgaanvragen voor verblijf door het actuele beeld wat we hebben van de (beschikbare) zorg in de regio.

Missie en visie

Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Liemerije, Innoforte, Menzis en Pleyade hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de start van het Coördinatiepunt Verblijf in de regio Arnhem en omgeving. Het Coördinatiepunt Verblijf is een gezamenlijk aanspreekpuntpunt voor acute zorgvraag voor verblijf in de regio. Het Coördinatiepunt Verblijf wil zich ontwikkelen tot een integraal punt van informatie waarbij de acute vraag bij instroom én doorstroom centraal staat in plaats van de zorgindicatie/financiering of de zorgsoort. Het uiteindelijke doel van het Coördinatiepunt Verblijf is om de acute verblijfszorg en ondersteuning voor ouderen op lange termijn fundamenteel te verbeteren en huidige knelpunten op te lossen in de instroom, doorstroom en uitstroom.

Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over het Coördinatiepunt Verblijf? Wij helpen u graag. We hebben de meest voorkomende vragen voor u op een rij gezet.

Hoe wordt de samenwerking van het Coördinatiepunt Verblijf vormgegeven?

Het Coördinatiepunt Verblijf wordt aangestuurd vanuit een fysieke locatie, vanuit één aanbieder georganiseerd met bemensing van de initiatief nemende organisaties. Door de gezamenlijke invulling werken we toe naar een steeds nauwere samenwerking tussen de VVT organisaties in de regio.

Wat is het adherentiegebied (verzorgingsgebied) van het Coördinatiepunt Verblijf regio Arnhem?

Hoe verloopt een aanvraag bij het Coördinatiepunt Verblijf tijdens en buiten kantoortijden?

Per verwijzer hebben wij uitgewerkt hoe de aanvraag verloopt. In de schema's kunt u ook de juiste contactgegevens vinden.

Aanvraag verblijfszorg - Huisarts
Aanvraag verblijfszorg - Rijnstate
Aanvraag verblijfszorg - Ziekenhuis periferie

Samenwerkingsafspraken en werkproces Pro Persona, GGNet, Pleyade en Attent bij ouderen voor wie beoordeling van een IBS wordt gevraagd. Vooraanmelden van beoordeling en reserveren van IBS bed verloopt via het Coördinatiepunt Verblijf.

Aanvraag verblijfszorg via HA - IBS procedure
Samenwerkingsafspraken IBS

Is er een hoofd aanspreekpunt voor het Coördinatiepunt Verblijf?

Er is een hoofd van het Coördinatiepunt Verblijf. U kunt contact opnemen met het hoofd via het algemene telefoonnummer en e-mailadres.

Heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op

Samenwerkende organisaties

Attent Zorg en Behandeling
DrieGasthuizenGroep
Innoforte
Liemerije
Menzis
Pleyade